Inovačný patent ECOplus od nemeckého výrobcu HARK valcuje predaj kanadských kachlí v Európe.

HARK ECOplus marmorkamin

MARMORKAMIN HARK

Absentujúce prvky dizajnu originálnych kanadských katalytických pecí vyvážil a hodne navýšil vysokou kvalitou nemecký výrobca kachlí , krbových vložiek a krbových obostavieb – HARK. Majiteľ nemeckej firmy p.HARK pružne reagoval na vysoko efektívnu účinnosť katalytického spaľovania v ohnisku, ktorú spojil s požiadavkou kvalitného európskeho dizajnu. Práve spojením dvoch najdôležitejších požiadaviek na kachle a krbové vložky pre úspešný rozmach predaja v Európe p.Hark určil cestu, ktorá v silnom konkurenčnom prostredí dokáže napredovať s parametrom najvyššej kvality.

Správnou voľbou bola nielen investícia do dizajnu povrchového vzhľadu kachlí, ale aj inovačné prvky dizajnu a technológie samotného ohniska. Vysoko kvalitná pevná a dokonale hladká keramika v ohnisku odpudzujúca dym, zabezpečuje čisté ohnisko pred, ale i po spaľovaní dreva i uhlia. Keramický katalyzátor Hark nahradil doskovým keramickým filtrom, ktorý nerušene tvaruje ohnisko v línii, ktorá vytvorila najoptimálnejšie krivky v testovacích strediskách firmy HARK. Dnes už zastarané, drsné neopracované ploché šamoty s hranatým tvarom ohniska kanadských kachlí sú účelovo zamenené na veľmi vzhľadné snehovo biele a hladké elegantné oblé línie ohnísk moderných európskych kachlí.

Najvyšším stupňom dokonalosti horenia v spojení s dizajnom ohniska je technológia HARK – ECOplus. Jedná sa o patent firmy HARK v spolupráci s inštitútom Frauenhof. Dokonalosť a dominanciu interiéru je možné pre produkty HARK doplniť výberom prekrásnej keramiky, ale i prírodného kameňa, ktoré sú v širokej farebnej škále v ponuke takmer pre všetky produkty.

Ohnisko ECOPLUS sa vyznačuje oproti bežnému ohnisku zvláštnou geometriou spojenou s vysokovyvinutým vedením vzduchu s keramickým filtrom jemného prachu. Tento inovačný proces spôsobil, že škodlivé látky v spalinách sú veľmi výrazne minimalizované a stupeň účinnosti dosiahol najvyššiu možnú úroveň. Špeciálna keramika ECOplus zabezpečuje efektívne vyžarovanie tepla, ktoré predstavuje pre užívateľa vynikajúce sálavé teplo.

Ohnisko HARK 95 ECOplus

Ohnisko HARK 95 ECOplus

Spotreba paliva u produktov HARK ECOplus predstavuje až 40 % – nú úsporu v porovnaní s bežnými produktami pre vykurovanie.

Najdôležitejším javom inovačných procesov HARK je fakt, že ECOplus nie je jediným z prevratných technologických inovačných detailov. Produkty HARK obsahujú celú radu ďalších technických vychytávok, ktoré radia túto značku v krajine najvyššej kvality na prvé miesto s typickým označením HARK No:1 .

Ohnisko HARK ECOplus s filtrom

Ohnisko s filtrom ECOplus

Nový spôsob úsporného vykurovania drevom od Blaze King.

Moderný spôsob vykurovania prináša požiadavku hľadať spôsob, ako maximalizovať komfort pri vykurovaní drevom. K základným požiadavkám novodobého vykurovania sa zaraďujú nasledovné kritéria:

  • zníženie fyzickej náročnosti a obsluhy
  • zvýšenie účinnosti spaľovania so súčasným minimalizovaním emisií
  • predĺženie intervalu nakladania paliva nad 10 hodín nepretržitého horenia
  • nakladanie paliva do plného ohniska bez obmedzenia množstva a objemu
  • využitie kachlí – pece ako hlavného zdroja tepla pre nepretržitú prevádzku

V dennej praxi sa stretávame s množstvom produktov pre vykurovanie v nadštandardnom dizajne, avšak s deklaráciou výrobcu, ktorý podmieňuje používanie množstvom pokynov pre používanie, ktoré zďaleka nespĺňajú menované požiadavky. Všetky produkty majú obmedzenie maximálnej jedno-rázovej dávky paliva (príklad max. 3 kg/hod.) čo spôsobí, že po dvoch hodinách je potrebné prikladať drevo znova. Ak do kachlí naložíte väčšiu dávku paliva, ako je povolené jednoducho ich prekúrite a znehodnotíte. Pochopiteľne prekúrený spotrebič sa sfarbí do červena, zdeformuje sa a Vaša prípadná reklamácia takéhoto produktu bude neúspešná.

Efektivitu a vysokú účinnosť vykurovania  prináša na Európsky kontinent výrobca originálnej technológie a zakladateľ katalytického spaľovania v USA a v Kanade firma Blaze King.

Blaze_king_briarwood_logo_800x600

Výnimočnosť týchto produktov spočíva v tom, že horenie v ohnisku je automaticky regulované termostatom na prednastavenú hodnotu. Katalytické horenie predlžuje interval u niektorých výrobkov (KING) až na 40 hodín na jedno naloženie drevom v ekonomickom režime. Ohniská katalytických pecí nemajú obmedzenia pri nakládke paliva. Nakladajú sa do  maximálnej dávky čo činí v závislosti od použitého paliva množstvo až nad 40kg dreva. Účinnosť produktov Blaze King sa pohybuje v optimálnych podmienkach až do výšky 88 percent. Jedná sa o najkvalitnejšie pece na svetovom trhu, ktoré svojimi technickými parametrami spĺňajú a prekračujú najprísnejšie ekologické limity všetkých krajín (viz hodnotenie EPA). Energetická náročnosť európskeho spotrebiteľa kladie požiadavku upriamiť pozornosť pri kúpe kachlí investíciou nielen do dizajnu, ako tomu bolo doteraz, ale i do návratnosti samotnej investície a komfortu. Informácie pre voľbu a správny výber vykurovacieho telesa Blaze King, získate u importéra a autorizovaného predajcu produktov Blaze King pre SR

Blaze Kráľ - Kráľ
Katalytické horenie v ohnisku KING